First Name Matches Sets Won
VULGALIA PROTOUR CTE
VULGALIA PROTOUR CTE
18 34
Padel Lacy Ladies
Padel Lacy Ladies
18 28
GENUINS
GENUINS
18 22
Padel Red Black Roses 40 15
Padel Red Black Roses 40 15
18 22
Club Social Tiro de Pichon
Club Social Tiro de Pichon
18 19
Padel Xalo Tf2
Padel Xalo Tf2
15 18
Club de Padel Granja Pedro Lozano
Club de Padel Granja Pedro Lozano
15 17
CD Monovar
CD Monovar
18 15
Club de Padel Ibense
Club de Padel Ibense
18 13
SANVIPADEL
SANVIPADEL
15 6
LP PADEL CLUB
LP PADEL CLUB
18 5
Valentin Cavenaghi A
Valentin Cavenaghi A
15 2